Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Vostè està en: Inicio > Avís Legal

Avís Legal

Versió per a impressióEnviar per emailPDF version

L'entitat titular del present assetjo web és la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), adscrita al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i amb seu central en el Passeig de Juan XXIII, 26 de Madrid.

El disseny, l'estructura de navegació així com els continguts, organització i elecció d'enllaços de les pàgines han estat seleccionats i/o coordinats per la Unitat Informàtica de Muface en col·laboració amb tots els Departaments de la Mutualitat.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d'aquesta web sense citar el seu origen o sol·licitar autorització.

La informació i continguts d'aquesta web no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint responsabilitat alguna per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica d'aquestes pàgines.

El titular de les dades sol·licitades per a l'alta en el servei INFOMUFACE i en el Formulari d'Informació podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició tal com s'indica en l'apartat "Protecció de dades" de la Seu Electrònica de MUFACE (https://sede.muface.gob.es/content/protec-de-datos).

Addicionalment, per al servei INFOMUFACE al final de cada correu electrònic remès se li informarà del mitjà senzill i gratuït previst per donar-se de baixa en el servei.

Exempció de Responsabilitat

MUFACE no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a l'assetjo Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, si bé es compromet a dur a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

MUFACE no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts, informacions o serveis enllaçats des del lloc Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

MUFACE tampoc es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

  • La presència d'un virus en l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de l'assetjo Web.
  • Un mal funcionament del navegador.
  • De l'ús de versions no actualitzades del mateix