Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Todas as novidades > Prestacións por fillo ou menor a cargo con discapacidade, parto múltiple e bolsas 2018

Prestacións por fillo ou menor a cargo con discapacidade, parto múltiple e bolsas 2018

Versión para impresiónEnviar por e-mailPDF version

 

  • Información sobre as novas contías das axudas por fillo ou menor a cargo con discapacidade, das axudas por parto múltiple e das bolsas de estudo para 2018.

 

Novas contías das axudas por fillo ou menor a cargo con discapacidade

Dentro dos dous mecanismos de cobertura que configuran o Réxime Especial de Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado, a prestación por fillo ou menor acollido a cargo, cando se trata de discapacitados, é xestionada por MUFACE.

Consiste nunha asignación económica mensual que se establece en función da súa idade, do grao de discapacidade e da necesidade do concurso doutra persoa.

As contías para o ano 2018 da prestación por discapacidade por modalidades, para fillo ou menor acollido a cargo, son as seguintes:

  • Modalidade 1 (menor de 18 anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%):83,33 €/mes.
  • Modalidade 2 (maior de 18 anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%): 369,90 €/mes.
  • Modalidade 3 (maior de 18 anos cun grao de discapacidade do 75% ou superior e necesidade de terceira persoa): 554,90 €/mes.

Para máis información sobre axudas por discapacidade.

 

Axudas por parto múltiple 2018

Nos casos de parto múltiple, existen dous tipos de axudas: o pago único e o subsidio especial por maternidade.

Prestación de pago único por parto múltiple

A contía da prestación será, en función do número de fillos, de 4, 8 ou 12 veces o Salario Mínimo Interprofesional mensual vixente no día do nacemento ou data da sentenza de adopción, tal e como queda establecido no seguinte cadro:

Nº Fillos Simultáneos      Nº veces Importe Mensual S.M.I.       Importe en Euros (*)

               2                                           4                                       2.943,60

               3                                           8                                       5.887,20

               4 e máis                                 12                                      8.830,80

(*): Importe en Euros: R.D. 1077/2017, de 29 de decembro (BOE de 30 de decembro) para feitos causantes entre 01-01 e 31-12-2018.

Máis información sobre pago único por parto múltiple

Subsidio especial por maternidade

Axuda económica, tamén de pago único, á que teñen dereito as/os mutualistas cando se atopen nos supostos de feito legalmente establecidos de parto, adopción ou acollemento múltiples.

Esta axuda é compatible coa anterior e calcúlase segundo a seguinte regra e as bases de cotización vixentes segundo Cadro 1: (Base de cotización no día do feito causante X 42 días / 365 días) X (Nº fillos simultáneos - 1)

  Cadro 1 - bases de cotización:

Grupo/Subgrupo (EBEP)                                   Base de Cotización €/ano

A1                                                                                40.561,32

A2                                                                                31.922,78

B                                                                                  27.953,57

C1                                                                                24.517,24

C2                                                                                19.397,20

E (Lei 30/84) e Agrupacións Profesionais (EBEP)          16.537,66

Exemplos:

  • Caso base de cotización máxima:

40.561,32 X 42 / 365 = 4.667,32 € por cada fillo, adopción ou acollido (menos un).

  •  Caso base de cotización mínima:

        16.537,66 X 42 / 365 = 1.902,96 €.

Máis información sobre subsidio especial en caso de parto, adopción ou acollemento múltiples

 

Bolsas de estudo

Con data 27 de xullo de 2017 publicouse no BOE a Resolución de 14 de xullo de 2017, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) pola que se convocan bolsas de estudo para mutualistas para o curso 2017-2018 e cuxo prazo de presentación de solicitudes finaliza o 31 de decembro de 2018, inclusive.

O obxectivo das bolsas de estudo é posibilitar a promoción social e cultural dos mutualistas, mediante unha axuda para a realización de estudos universitarios oficiais, contribuíndo ao pago da matrícula e gastos, total ou parcialmente, e ata un importe máximo de 150 euros por solicitante.

O formulario de solicitude de bolsa de estudo para o curso 2017-2018 está na Web de MUFACE a disposición dos interesados:

Máis información sobre as bolsas desta convocatoria:

  - Bolsas de estudo para mutualistas

          - Nota sobre a convocatoria