Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Vostè està en: Inicio > Muface > Pressupost Financer

Pressupost Financer

MUFACE, per al compliment de les seves finalitats, compte anualment amb un pressupost que es finança amb les cotitzacions dels mutualistes, l'aportació de l'Estat, la subvenció de l'Estat, que fonamentalment finança el dèficit que anualment es produeix al Fondo Especial de MUFACE, constituït per les Mutualitats que es van integrar en el mateix, en una petita proporció, amb altres ingressos de diversa índole (rendiments de comptes i valors, ingressos patrimonials, etc.) i el romanent de tresoreria, d'acord amb la següent distribució per 2017:

  • Cotitzacions de Mutualistes: 18,94 %
  • Aportació de l'Estat: 76,55 %
  • Subvenció de l'Estat: 4,32 %
  • Altres ingressos: 0,19 %

Per fer front a les despeses de la seva acció protectora, MUFACE destina aproximadament el 83,20 % del seu Pressupost de Despeses a l'Assistència Sanitària, i Prestació Farmacèutica, l'11,65 % a les restants prestacions del Mutualisme Administratiu, el 2,87 %, a les prestacions de les Mutualitats integrades al Fondo Especial i el 2,28 % a les despeses d'administració i funcionament.